SØKE OM GAVE?


Søknadsfrist er
20. april 2023


Søk her!

Flå Spareforening

Bidra til utvikling i lokalsamfunnet

Etter over 100 års drift av dagligvareforretning i egen regi, gikk Flå Spareforening i 2010 inn i samarbeide med Norgesgruppen om ny butikk. Vi eier hver 50% av KIWI-butikken på Flå via Mathuset Flå AS.
Våre inntekter fremover vil i all hovedsak være utbytte fra Mathuset Flå AS.

Flå Spareforening ønsker at mest mulig av fremtidige inntekter skal komme lokalsamfunnet til gode.
Det lokalsamfunn som har anvendt butikken i perioden 1872-2010.

1875 – 1923
1923 – 2001
2001 – 2010
2010 –