image description
image description

Om oss

Flå Spareforening ønsker å stimulere til vekst og utvikling og gi gaver til allmennyttige formål i området Flå kommune. Det er et ønske om å tilføre midler til lokalsamfunnet der Flå Spareforening har drevet dagligvarebutikk i nesten 140 år. Butikken har hatt tilhold på 5 forskjellige steder i perioden 1872 – 2010 og har vært en av Norges eldste dagligvarebutikker.

Vi ønsker å prioritere disse områder:

  • Nærmiljø, idrett og lek
  • Natur og friluftsliv
  • Kunst og kultur
  • Foreninger og lag
  • Aktiviteter som kommer Flå/-lokalsamfunnet til gode.