image description
image description

 

9. klasse v/Flå skole kr. 10.000,-
Flå Frivilligsentral kr. 15.000,-
Flå Husflidlag kr. 13.280,-
Flå Menighetsråd kr. 50.000,-
Flå Pensjonistforening kr. 10.000,-
Flå Revmatikerforening kr. 10.000,-
Flå Røde Kors kr. 50.000,-
Flå Skolekorps kr. 15.000,-
Flåheimens venner kr. 15.000,-
Gulsvik Velforening kr. 30.000,-
IL Flåværingen - Friidrett kr. 20.000,-
IL Flåværingen - Utstyr nytt klubbhus kr. 50.000,-
IL Flåværingen – Adm/drift kr. 150.000,-
IL Flåværingen – Jenter Norway Cup kr. 5.000,-
IL Flåværingen – Vassfardansen kr. 50.000,-
Nedre Hallingdal forsvarsforening kr. 5.000,-
URSUS kr. 32.500,-
SUM kr. 530.780,-