image description

Søknadsskjema

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere, eller ønsker du tilskudd til ditt lag eller forening, kan du søke her.

Lagets/foreningens navn?

Fyll inn navnet på laget / foreningen som søker om midler.

Spesielle aktiviteter/planer i nærmeste fremtid/søknadsbeløp?

Beskriv eventuelle spesielle aktiviteter og / eller planer i nærmeste fremtid som gjør at dere har spesielt behov for midler.

Medlemmer?

Fyll inn antall. Hvis noen av feltene ikke er relevante, fyll inn 0.

Aktive voksne

Passive voksne

Barn

Kontonummer?

Fyll inn kontonummer som benyttes.

Leder?

Fyll inn navn og adresse til kontaktperson. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

Navn

Telefon

Adresse

E-post

Diverse opplysninger?

Om du har flere opplysninger du ønsker å oppgi, fyll det inn her.

Vedlegg?

(Lovlige filer er word, excel, powerpoint, pdf og jpg-bilder)

Siste regnskap (maks 1mb)?

Legg ved siste regnskapsdokument. Finnes dette ikke, legg ved et dokument som forklarer hvorfor. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.

Siste årsberetning (maks 1mb)?

Legg ved siste årsberetning. Finnes dette ikke, legg ved et dokument som forklarer hvorfor. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.

Andre vedlegg?

(Lovlige filer er word, excel, powerpoint, pdf og jpg-bilder)

Budsjett og finansieringsplan?

Legg ved Budsjett og finansieringsplan. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.

Framdriftsplan?

Legg ved framdriftsplan. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.